Pågående projekt

Kunskapsutveckling för bränning av stora monolitiska stengodsskulpturer in situ.

Ett projekt med start våren 2016.

 

Projektrapport

Projektrapport B >>

Bilder projekt B >>

Bilder bränningen 2017 >>

 

 Efter första bränningen    Före andra bränningen